ข้อมูลร้าน แอ๊ว เตี๋ยวไก่มะระ

ข้อมูลร้าน แอ๊ว เตี๋ยวไก่มะระ

ค่าย ม.1 พัน3 ถนน ทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300