ข้อมูลร้าน เฮงเฮงซีฟู้ด

ข้อมูลร้าน เฮงเฮงซีฟู้ด

ศูนย์อาหารตลาดพลู ซอย เทอดไท 20 แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600