Agoda

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูยู รับส่วนลดเพิ่ม 12 % เมื่อสำรองที่พักทั่วโลก (เฉพาะลูกค้าใหม่ agoda เท่านั้น)

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูแบล็ค และ ลูกค้าทรูเรด ลด 7% เมื่อสำรองที่พักทั่วโลก

ทรูแบล็ค ทรูเรด
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ลด 5% เมื่อสำรองที่พักทั่วโลก

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูยู รับส่วนลดเพิ่ม 12 % เมื่อสำรองที่พักทั่วโลก (เฉพาะลูกค้าใหม่ agoda เท่านั้น)

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์