ข้อมูลร้าน ชาบู ช่า ช่า ช่า

ข้อมูลร้าน ชาบู ช่า ช่า ช่า

ศูนย์อาหารฟู้ดเวิล์ด 34 ถนนอังรีดูนัง แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330