ข้อมูลร้าน ต้มเลือดหมู คอนหวัน อาหารตามสั่ง (จ.ชลบุรี)

ข้อมูลร้าน ต้มเลือดหมู คอนหวัน อาหารตามสั่ง (จ.ชลบุรี)

8/119 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

66-912925968