ข้อมูลร้าน บ้านหวาย (จ.ภูเก็ต)

ข้อมูลร้าน บ้านหวาย (จ.ภูเก็ต)

56/1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

66-658602731