ข้อมูลร้าน อิทธิพัฒน์ (จ.ชลบุรี)

ข้อมูลร้าน อิทธิพัฒน์ (จ.ชลบุรี)

683ก ถ.พิพิธ ต.บ้านโขด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

66-969727733