ข้อมูลร้าน ราดหน้ายอดผัก นายศักดิ์บ้านไผ่

ข้อมูลร้าน ราดหน้ายอดผัก นายศักดิ์บ้านไผ่

ตลาดหลังเขตหลักสี่ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210