ข้อมูลร้าน ตำส้มตำล้านตำลึง

ข้อมูลร้าน ตำส้มตำล้านตำลึง

63/2 ม.3 ถ.ศรีสรรเพชญ์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000