ข้อมูลร้าน ไก่ย่าง5ดาว สาขา ตลาดสามแยก

ข้อมูลร้าน ไก่ย่าง5ดาว สาขา ตลาดสามแยก

ตลาดสามแยก ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210