ข้อมูลร้าน ยำนิดยำหน่อย

ข้อมูลร้าน ยำนิดยำหน่อย

8 ประชานิเวศน์ 3 ซอย 7 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000