ข้อมูลร้าน ช.เขียว คาเฟ่

ข้อมูลร้าน ช.เขียว คาเฟ่

134 ม.4 ข้างธนาคารกรุงไทย ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250