ข้อมูลร้าน ไก่ทอดทรงเครื่อง (จ.ยโสธร)

ข้อมูลร้าน ไก่ทอดทรงเครื่อง (จ.ยโสธร)

231 ม.3 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 35170

66-637686916