ข้อมูลร้าน เรือนอาหารตุ๋ย

ข้อมูลร้าน เรือนอาหารตุ๋ย

1125 ซอย อิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600