ข้อมูลร้าน แมลงทอด โชคชัย4

ข้อมูลร้าน แมลงทอด โชคชัย4

115/146 ถนน โชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230