ข้อมูลร้าน ก ไก่ทอด (จ.ยโสธร)

ข้อมูลร้าน ก ไก่ทอด (จ.ยโสธร)

255หมู่2 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110

66-801632781