ข้อมูลร้าน ข้าวต้มปลาโม๋โต๋

ข้อมูลร้าน ข้าวต้มปลาโม๋โต๋

269 ถนน สิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700