ข้อมูลร้าน ข้าวแกงประตูแพร่ง

ข้อมูลร้าน ข้าวแกงประตูแพร่ง

99 ซอยตรอกแพร่งสรรพศาสตร์ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200