ข้อมูลร้าน น้ำตาล..ข้าวโพดคลุกเนย

ข้อมูลร้าน น้ำตาล..ข้าวโพดคลุกเนย

32 ซ.ประชาสามัคคี ร้านน้ำตาลข้าวโพดคลุกเนย แขวงในคลองบางปลากด เขตพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290