ข้อมูลร้าน ชาย ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเยาวราช(เจ้าเก่าวังบูรพา)

ข้อมูลร้าน ชาย ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเยาวราช(เจ้าเก่าวังบูรพา)

728 แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200