ข้อมูลร้าน สบายใจข้าวมันไก่ (จ.เชียงราย)

ข้อมูลร้าน สบายใจข้าวมันไก่ (จ.เชียงราย)

12/1 ม.2 ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57240

66-947292593