สิทธิประโยชน์

  ลูกค้า ทรูแบล็ค ใช้ทรูพอยท์ 349 คะแนน แลก ล้างรถฟรี 1 ครั้ง

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้า ทรูเรด ใช้ทรูพอยท์ 349 คะแนน แลก ล้างรถฟรี 1 ครั้ง

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรูบลู ทรูกรีน ทรูไวท์ ใช้ทรูพอยท์ 699 คะแนน แลก ล้างรถฟรี 1 ครั้ง

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์