ข้อมูลร้าน ไก่ย่างสมานพันธ์

ข้อมูลร้าน ไก่ย่างสมานพันธ์

18/115 ม.5 แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530