ข้อมูลร้าน ส้มตำแม่อิฟ้า

ข้อมูลร้าน ส้มตำแม่อิฟ้า

68 ม.4 ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000