ทรูคอฟฟี่ โก

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูแบล็ค ลด 10% เมนูเครื่องดื่ม

ลูกค้าทรูแบล็ค
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูเรด ลด 10% เมนูเครื่องดื่ม

ลูกค้าทรูเรด
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ลด 5% เมนูเครื่องดื่ม

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์