ข้อมูลร้าน ฮัลวา ชากิร ชอฟ (จ.สงขลา)

ข้อมูลร้าน ฮัลวา ชากิร ชอฟ (จ.สงขลา)

หน้ามัสยิดท่าพรุ ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120