ข้อมูลร้าน กุ้งเผาบ้านพ่อ

ข้อมูลร้าน กุ้งเผาบ้านพ่อ

20/1 ถนนป่างิ้ว ฃอย 1 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000