ข้อมูลร้าน ก๋วยจั๊บโบราณ ราดหน้ากระทะเหล็ก

ข้อมูลร้าน ก๋วยจั๊บโบราณ ราดหน้ากระทะเหล็ก

360/1 ม.3 แขวงแหลมฟ้าผ่า เขตพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290