ข้อมูลร้าน วัวดำ เนื้อโคขุนทอด

ข้อมูลร้าน วัวดำ เนื้อโคขุนทอด

27 ถนน ประโคนชัย แขวงปากน้ำ เขตเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270