ข้อมูลร้าน ไก่ทอดหาดใหญ่ (จ.พิษณุโลก)

ข้อมูลร้าน ไก่ทอดหาดใหญ่ (จ.พิษณุโลก)

ตลาดหัวรอ ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000