ข้อมูลร้าน มะพร้าวปั่นนมสด

ข้อมูลร้าน มะพร้าวปั่นนมสด

69/439ซอย เลียบวารี37 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530