ข้อมูลร้าน ชาปาลั๋น

ข้อมูลร้าน ชาปาลั๋น

353 ถ.สุขุมวิท แขวงท้ายบ้านใหม่ เขตเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280