ข้อมูลร้าน ห่อหมกน้องอันอัน (จ.ชลบุรี)

ข้อมูลร้าน ห่อหมกน้องอันอัน (จ.ชลบุรี)

211/151 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110