ข้อมูลร้าน ไก่ทอดเกาหลี

ข้อมูลร้าน ไก่ทอดเกาหลี

68/2 โลตัสปราสาท ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140