ข้อมูลร้าน ณิชาผัดไทยเส้นจันทร์

ข้อมูลร้าน ณิชาผัดไทยเส้นจันทร์

13/68 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240