โรงพยาบาลขอนแก่น ราม

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ เด็ก ราคา 1,200 บาท (จากราคา 1,490 บาท)

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ ผู้ใหญ่ ราคา 900 บาท (จากราคา 1,215 บาท)

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ เด็ก ราคา 1,200 บาท (จากราคา 1,490 บาท)

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ ผู้ใหญ่ ราคา 900 บาท (จากราคา 1,215 บาท)

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

บทความที่คล้ายกัน