ข้อมูลร้าน ตามใจสั่ง(ข้าวหมูทอด30บาท)

ข้อมูลร้าน ตามใจสั่ง(ข้าวหมูทอด30บาท)

2/3 ซ.กำแพงเพชร 5 แยก 6 ถ.กำแพงเพชร แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210