ข้อมูลร้าน ต้อยก๋วยเตี๋ยวเรือ วัดมะกอก

ข้อมูลร้าน ต้อยก๋วยเตี๋ยวเรือ วัดมะกอก

ต้อยก๋วยเตี๋ยวเรือ ราชวิถี18 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400