ข้อมูลร้าน ก๋วยจั๊บญวนเจ๊ฟาง

ข้อมูลร้าน ก๋วยจั๊บญวนเจ๊ฟาง

106/10 ถนน วิภาวดีรังสิต ซอย 2 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400