ข้อมูลร้าน ขนมหวานพ่อทองคำ

ข้อมูลร้าน ขนมหวานพ่อทองคำ

ตลาดโก้งโค้งอยุธยา บ้านขนมหวานพ่อทองคำ ต.ขนอนหลวง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160