ข้อมูลร้าน ชากาแฟ ฟ้าใส

ข้อมูลร้าน ชากาแฟ ฟ้าใส

ทางหลวงชนบท อำเภอ สามพราน 4014 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130