สิทธิประโยชน์

  ลูกค้าทรู ที่ลงทะเบียนสมาชิก PCGPoint ใช้ 100 PCGPoint (พีซีจี พอยท์) แลกรับ 25 TruePoint (ทรูพอยท์)

  ทรูพอยท์
  รายละเอียด

  ลูกค้าทรู ที่ลงทะเบียนสมาชิก PCGPoint ใช้ 200 PCGPoint (พีซีจี พอยท์) แลกรับ 50 TruePoint (ทรูพอยท์)

  ทรูพอยท์
  รายละเอียด

  ลูกค้าทรู ที่ลงทะเบียนสมาชิก PCGPoint ใช้ 400 PCGPoint (พีซีจี พอยท์) แลกรับ 100 TruePoint (ทรูพอยท์)

  ทรูพอยท์
  รายละเอียด

  ลูกค้าทรู ใช้ 299 ทรูพอยท์ แลกซื้อ อาหารแมว มีโอ ปลาทะเล (1.2 กก.) ในราคา 1 บาท

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 359 ทรูพอยท์ แลกซื้อ อาหารสุนัขโตพันธุ์เล็ก สมาร์ทฮาร์ท ไลฟ์ (1.5 กก.) ในราคา 1 บาท

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 359 ทรูพอยท์ แลกซื้อ อาหารปลาสวยงาม ออพติมั่ม เม็ดเล็ก (1 กก.) ในราคา 1 บาท

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 399 ทรูพอยท์ แลกซื้อ อาหารแมว สมาร์ทฮาร์ท โกลด์ แซลมอนแอนด์บราวน์ไรซ์ (1 กก.) ในราคา 1 บาท

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 399 ทรูพอยท์ แลกซื้อ อาหารสุนัขแบบซอง สมาร์ทฮาร์ท รสเนื้อไก่และตับในเยลลี่ (130 กรัม) แพ็ค 12 ซอง ในราคา 1 บาท

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 359 ทรูพอยท์ แลกซื้อ อาหารปลาคาร์พ ออพติมั่ม ไฮ.โปร. สูตรมาตรฐาน (Staple) เม็ดกลาง (1.5 กก.) ในราคา 1 บาท

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 359 ทรูพอยท์ แลกซื้อ อาหารกระต่าย สมาร์ทฮาร์ท โกลด์ ซีเลกต์ มูสลี่ (1.5 กก.) ในราคา 1 บาท

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์