ข้อมูลร้าน โจ๊กข้าวหอมนายฮุย ตลาดแสงทอง

ข้อมูลร้าน โจ๊กข้าวหอมนายฮุย ตลาดแสงทอง

ตลาดแสงทอง แขวงบางเสาธง เขตบางเสาธง สมุทรปราการ 10540