ข้อมูลร้าน ครัวเปนตัน

ข้อมูลร้าน ครัวเปนตัน

86 ถนนสุคนธสวัสดิ์(ระหว่างซอย4และ6) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230