ข้อมูลร้าน เจ๊รักษ์ ก๋วยจั๊บน้ำข้น(เจ้าเก่า)

ข้อมูลร้าน เจ๊รักษ์ ก๋วยจั๊บน้ำข้น(เจ้าเก่า)

ช17/88 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000