สิทธิประโยชน์

    ลูกค้าทรูแบล็คและทรูเรด รับบริการฟรี ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ 1 ครั้ง/เดือน ผ่านแอปพลิเคชัน True HEALTH

    ทรูแบล็ค/ทรูเรด
    รับสิทธิ์