ข้อมูลร้าน ฟาติมะห์ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อรสเด็ด

ข้อมูลร้าน ฟาติมะห์ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อรสเด็ด

ฟาติมะห์ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อรสเด็ด@การเคหะหนองจอก แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530