Jetts 24 Hour Fitness

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ฟรี ค่าแรกเข้า 1500 บาท ที่ Jetts 24 hour fitness (เจ็ทส์ ฟิตเนส 24 ชั่วโมง)

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูแบล็ค เล่นฟรี 10 วัน

ลูกค้าทรูแบล็ค
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูเเบล็ค ใช้ 799 ทรูพอยท์ ลด 200 บาท ค่าสมัครบริการรายเดือน

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ฟรี ค่าแรกเข้า 1500 บาท ที่ Jetts 24 hour fitness (เจ็ทส์ ฟิตเนส 24 ชั่วโมง)

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์