ข้อมูลร้าน ชิคกะ

ข้อมูลร้าน ชิคกะ

โลตัสฟอจูน เลขที่ 57 ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400