ข้อมูลร้าน ครัวลุงตึ๋งอาหารตามสั่งอิสลาม

ข้อมูลร้าน ครัวลุงตึ๋งอาหารตามสั่งอิสลาม

205/18 เจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120